Ing. Jiří Slavata – geodetické práce

Nabízím provedení veškerých geodetických prací:

  • účelové mapy velkých měřítek, technické mapy obcí, základní mapy závodů,
  • podklady pro projekty,
  • dokumentace skutečného provedení stavby,
  • vytyčovací práce,
  • zaměření stavebních objektů,
  • sledování ...

Svatoplukova 1740/40, Brno