Vysoké učení technické v Brně (Fakulta podnikatelská)

Fakulta nabízí studium technicko-ekonomických oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Možnost prezenční či kombinované formy.

Kolejní 2906/4, Brno-Královo Pole