Ing. Julius Půža, CSc.

Prodej přírodního a syntetického grafitu, mikronizovaného grafitu 96 - 99,8 % C, expandovatelného grafitu, grafitových bloků a elektrod, folií a desek. Speciální druhy uhlíku a nauhličovadla.

Průběžná 2490/16, České Budějovice