Ivan Iša

Získávání důkazních materiálů a informací pro potřeby občanskoprávních záležitostí.

U Velké ceny 411/14, Brno-Kohoutovice