H A S Í T O . . spol. s r.o.

Dodáváme prostředky požární ochrany a bezpečnosti práce, požárně bezpečnostní zařízení, dokumentaci PO a BOZP. Školení, kontroly, audity PO a prevence rizik, komplexní zajištění PO a BOZP u zákazníků. Servis, instalace hasicích přístrojů a hydrantů.

Drážďanská 518/50, Ústí nad Labem-Krásné Březno