RNDr. Ladislav Švajner

  • Zajišťování likvidace odpadů.
  • Zkouška těsnosti nádrží a jímek.
  • Bezpečnostní poradce pro přepravy nebezpečných věcí.

Vsetínská 523/12, Brno-Štýřice