Pavel Soukup (Kancelář)

  • Odborně způsobilá osoba pro prevenci rizik,
  • požární technik,
  • koordinátor BOZP pro staveniště.

Nedašovská 362, Praha 5 − Zličín