Montáže inženýrských sítí, spol. s r.o.

Firma provádí výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu. Kompletně zajišťujme výstavbu, údržbu a rekonstrukce NTL, STL a VTL plynovodů včetně přípojek a ostatních plynárenských zařízení, výstavby parovodů a horkovodů.

Kohoutova 11, Brno