Advokátní kancelář JUDr. Michal Marčišin & partneři (Pobočka)

Nabízíme komplexní právní služby v ČR a na Slovensku se zaměřením na obchodní, občanské, trestní a insolvenční právo, právo duševního vlastnictví, smlouvy, zakládání společností, převody nemovitostí, zastupování před rozhodčími soudy a vymáhání pohledávek.

Na Homolce 38, Praha 5