STROJRENT, s. r. o.

Nabídka kamionové přepravy pilin, dřevní štěpky, zemědělských komodit a uhlí.

ZEMNÍ PRÁCE – Stabilizace zemin metodou Roadmix vapnicí frézou.
Naše firma provádí klasické zemní práce většího rozsahu. Skrývky ornic, naložení a převoz zeminy, hloubení ...

Vodařská 143/13, Brno-Horní Heršpice