Hydrometrics, s.r.o.

Zabýváme se především:

  • Úřední měření průtoků:
V otevřených žlabech a stanovení měrných křivek stávajících hydrologických měrných profilů, Parshallových a Venturiho měrných žlabů, měrných přepadů a přelivů všech tvarů.
  • Měření průtoků hydrometrováním, a ...

Na Vodoteči 186, Nehvizdy