KurzynaTSP

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na vysoké školy (TSP), zejména se specializujeme na testy studijních předpokladů (doučování na TSP) MU Brno.

Individuální doučování v Brně: pro ty z vás, kterým vyhovuje více individuální příprava, je tu možnost získání ...