Ing. Dušan Vrága, MONTANA MORAVIA - báňská a znalecká kancelář (kancelář)

Nabízíme konzultační činnost a služby závodního lomu, bezpečnostního technika, projektanta a zpracování znaleckých posudků - vše pro povrchovou těžbu nerostných surovin, včetně sanačních a rekultivačních prací, důlních škod, ocenění těžebních práv a ložisek ...

Chelčického 814, Uherské Hradiště