TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace, p. s. (Řízení jakosti a certifikace)

Akreditovaný certifikační orgán provádějící certifikace systémů managementu kvality, systémů environmentálního managementu, systémů energetického managementu, systémů managementu BOZP, systémů managementu bezpečnosti informací a systémů managementu IT služeb.