TDS Brno - Sekce materiálů a svařování (Svářečské zkoušky)

Akreditovaný certifikační orgán č. 3213 provádějící certifikaci personálu. Na základě obdržené akreditace můžeme provádět zkoušky svářečů a svářečský operátorů.
Certifikát získaný TDS SMS opravňuje svářeče k provádění svarových spojů uvedených v certifikátu ...