K4 a.s. (Kacelář)

Architektura, projektování staveb, stavební management, urbanistické stavby, konzultace a technický dozor investora, koordinátor BOZP, řízení staveb, energy engineering, value engineering, projekt management.

Kociánka 8/10, Brno-Sadová