Dubar s. r. o.

Odvodňovací žlaby, drenáže, kanalizační potrubí z PVC, betonu a kameniny.
Odlučovače ropných látek a tuků, kanalizační šachty, korugované potrubí, vpusti, geigery, kabelové chráničky, plastové žlaby, geotextilie, nopové folie, perlinky.

Koperníkova 3, Brno
ZAVŘENO (Otevírá 08:00)