NEOL - STAV, s.r.o.

Profesionální stavební společnost se specializací na komplexní dodávky železobetonových monolitických konstrukcí od zpracování nabídky a technického projektování, přes vytvoření dokumentace pro provedení stavby a optimalizaci pracovních postupů, až po samotnou kvalitní realizaci.

  • Zakládání staveb,
  • opěrné stěny a nosné zdi,
  • betonové skelety,
  • čističky odpadních vod (ČOV) a jímky,
  • stropy, sloupy, atiky, bílé vany a silážní žlaby,
  • další stavební, betonářské a tesařské práce.