Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně - neslyšících

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky. Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále).
Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého ...

Hybešova 278/37, Brno-Staré Brno