Společnost znalců a poradců v lesnictví a myslivosti

Účelem našeho sdružování je získávání a poskytování informací, pořádáme a zajišťujeme odborné semináře.