Jan Mička

Provádíme kominické práce. Poskytujeme zprávy o provedení kontroly a čištění spalinových cest. Frézujeme zadehtované průduchy ruční frézou.

V zahradách 342/5, Prostějov-Čechovice