Ing. Jaroslav Giesl, DiS.

Nabídka autorizovaného měření emisí malých a středních spalovacích zdrojů. Provádění revizí spalinových cest, čištění a kontroly komínů.