Diecézní charita Brno

Poskytování služeb lidem v nepříznivé sociální situaci. Nabídka azylového ubytování pro muže.

Karlova 629/59, Brno-Maloměřice