Klub přátel sborového zpěvu na Masarykově univerzitě v Brně

Pěvecký sbor s repertoárem zahrnující klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby inspirované moderními žánry.

Poříčí 538/31 (Katedra hudební výchovy - 3. poschodí), Brno-Staré Brno