Diecézní charita Brno

Poskytování pracovní terapie pro děti a mladé lidi s mentálním či kombinovaným postižením nebo autismem.