Diecézní charita Brno

Poskytování ubytování seniorům, jejichž soběstačnost v uspokojování základních životních potřeb je již snížena.

Kamenná 204/29, Brno-Štýřice