Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Zajišťujeme zásobování pitnou vodou či odvádění a čištění odpadních vod. Rozvíjíme vodárenské soustavy i kanalizace.