Gabriela Nečasová

Vyhotovím překlady z a do němčiny.