Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace (Gymnázium)

Státní všeobecné a jazykové čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium. Škola je zaměřena na cizí jazyky a informační technologii.

Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc