Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o.

Provádění veřejných dražeb a rozhodčích řízení.

Ulrichovo náměstí 762/5, Hradec Králové-Hradec Králové