JUDr. Petr Pospíšil, advokát (Sídlo)

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech platného práva, se zaměřením na obchodní, občanské a pracovní právo. Klientům nabízíme i zastupování v pracovněprávních sporech, včetně zastupování při neplatném rozvázání pracovního poměru, ...

Kalvodova 88/1 (4. patro), Brno-Pisárky