Advokátní kancelář Martina Svobody, s.r.o.

  • Stavební právo a development.
  • Právo nemovitostí.
  • Obchodní a korporátní právo.
  • Občanské právo.
  • Pracovní právo.
  • Soudní spory, správní a rozhodčí řízení.

Vídeňská 1021/6, Brno-Štýřice