OK VERTICAL s.r.o.

Gabionové opěrné zdi, gabionové obklady.
Zpevněné plochy a komunikace.
Stavební činnost.