Asociace rozhodců České republiky

Asociace sdružuje nezávislé rozhodce specializující se na rozhodčí řízení.

Benešovo náměstí 3124/7a, Teplice-Teplice