JUDr. Miloš Hoff, advokát

Poskytujeme služby v oblasti konkursu a vyrovnání či trestního, občanského a zdravotnického práva.

Špitálka 70/16, Brno