MUDr. Christo Stefanov Dragančev

Ordinace lékaře urologie.

Čs. legií 205/21, Děčín-Podmokly