Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o děti a nemocné.

Veveří 316/58, Brno-Veveří