Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o děti a nemocné.

Mariánské nám. 13, Uherský Brod-Uherský Brod