Citis.cz

Nabídka nákupní aplikace do telefonu, podpořené webem k vyhledávání služeb v daných městech a ulicích.