Lesy České republiky, s.p. (Správa toků - oblast povodí Dyje, Brno)

Zaměřujeme se na hospodaření v lesích ve vlastnictví státu, správu drobných vodních toků, myslivost a rybářství, lesnickou osvětu a publikační činnost.

Jezuitská 13/11, Brno-Brno-město