Asociace znalců a odhadců České republiky, o.s.

Vzdělávání členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí.

Údolní 244/53 (budova U2, 3. patro), Brno-Stránice