Společnost pro rozvoj biblických studií

Snaha o prohlubování studia Bible, její hlubší poznání a porozumění.

U hřiště 229/9, Brno-Starý Lískovec