Územní odbor Brno (Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje)

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Lidická 712/61, Brno-Veveří