Spektroskopická společnost Jana Marcia Marci

Sdružování vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie.