Konvent Hospitálského řádu svatého Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně

Provozujeme mužský řeholní řád. Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání.

Vídeňská 228/7, Brno-Štýřice