Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Mendlovo náměstí 157/1, Brno-Staré Brno