Vysoké učení technické v Brně (Knihovna fakulty podnikatelské)

Poskytuje knihovnické, knihařské, reprografické, informační a kopírovací služby. Konzultace a poradenství. Studijní literatura zahrnuje české i zahraniční knihy a časopisy.

Kolejní 2906/4, Brno-Královo Pole