Vysoké učení technické v Brně (Knihovna fakulty stavební)

Knihovnické informační centrum poskytuje:

  • absenční a prezenční výpůjčky dokumentů,
  • samoobslužnou registraci výpůjček na zařízení Selfcheck,
  • meziknihovní výpůjční služby (včetně mezinárodních),
  • informační, referenční, konzultační a rešeršní ...

Veveří 331/95, Brno-Veveří