Moravský zemský archiv v Brně

Archiv provádí činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby.

Palachovo náměstí 723/1, Brno-Starý Lískovec