Kongregace Sester Učednic Božského Mistra

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Wolkrova 584/8, Brno-Stránice